Algemene voorwaarden Topfit met Annick

Topfit met Annick (TMA) met KvK-nummer: 87091119 is gevestigd aan de Huurlingsedam 115 te Wijchen en wordt hierna aangeduid als de ‘leverancier’. 

De (rechts)persoon met wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten wordt hierna aangeduid als ‘klant’.

De leverancier en de klant worden hierna aangeduid als ‘partijen’.